Vymeniteľné médiá

ESET Endpoint Security poskytuje automatickú kontrolu vložených alebo pripojených vymeniteľných médií (CD/DVD/USB...). Toto môže byť užitočné v prípade, že chce správca zabrániť používateľom vložiť alebo pripojiť do počítača vymeniteľné médium s nežiaducim obsahom.

Ak je v produkte ESET Endpoint Security nastavená akcia Zobraziť možnosti kontroly, po vložení alebo pripojení vymeniteľného média sa zobrazí nasledujúce okno:

AMON

Toto dialógové okno ponúka nasledujúce možnosti:

Kontrolovať teraz – spustí sa kontrola vymeniteľného média.

Kontrolovať neskôr – kontrola vymeniteľného média bude odložená.

Nastaviť – otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami.

Vždy použiť zvolenú možnosť – ak začiarknete túto možnosť, rovnaká akcia bude vykonaná pri ďalšom vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača.

ESET Endpoint Security obsahuje tiež funkciu Správa zariadení, ktorá vám umožňuje vytvárať pravidlá pre používanie externých zariadení. Viac informácií nájdete v kapitole Správa zariadení.

ESET Endpoint Security 7.2 a novšie verzie

Nastavenia kontroly vymeniteľných médií sú dostupné v Rozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Používateľské rozhranie > Upozornenia a okná správ > Interaktívne upozornenia > Zoznam interaktívnych upozornení > Upraviť > Rozpoznané nové zariadenie.

Ak nie je vybraná možnosť Spýtať sa používateľa, vyberte požadovanú akciu po vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača:

Nekontrolovať – nevykoná sa žiadna akcia a okno Rozpoznané nové zariadenie sa neotvorí.

Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vloženého zariadenia.

Zobraziť možnosti kontroly – otvorí sekciu Interaktívne upozornenia.

ESET Endpoint Security 7.1 a staršie verzie

Nastavenia kontroly vymeniteľných médií sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Vymeniteľné médiá.

Vykonať akciu po vložení alebo pripojení vymeniteľného média – vyberte predvolenú akciu, ktorá bude vykonaná po vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača (CD/DVD/USB):

Nekontrolovať – nevykoná sa žiadna akcia a okno Rozpoznané nové zariadenie sa neotvorí.

Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vloženého zariadenia.

Zobraziť možnosti kontroly – zobrazia sa nastavenia kontroly vymeniteľných médií.