Pridanie alebo úprava vylúčení procesov

Toto dialógové okno vám umožňuje pridať procesy, ktoré majú byť vylúčené z kontroly detekčným jadrom. Vylúčenia procesov pomáhajú minimalizovať riziko potenciálnych konfliktov a zvýšiť výkon vylúčených aplikácií, čo má pozitívny vplyv na celkový výkon a stabilitu operačného systému. Vylúčenie procesu/aplikácie je vylúčenie príslušného spustiteľného súboru (.exe).

example

Príklad

Nastavte cestu k spustiteľnému súboru aplikácie, ktorú chcete vylúčiť z kontroly, kliknutím na ... (napr. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte názov aplikácie.
Hneď ako pridáte .exe súbor do vylúčení, aktivita príslušného procesu prestane byť monitorovaná programom ESET Endpoint Security a nebudú kontrolované žiadne operácie so súbormi, ktoré tento proces vykoná.

important

Dôležité

Ak pri výbere spustiteľného súboru nepoužijete funkciu určenú na prehľadávanie, budete musieť k danému súboru manuálne zadať úplnú cestu. V opačnom prípade vylúčenie nebude fungovať správne a HIPS môže hlásiť chyby.

Existujúce vylúčené procesy môžete upravovať alebo ich odstrániť z vylúčení.