Pridanie pravidiel webovej kontroly

Okno pravidiel webovej kontroly vám umožňuje manuálne vytvoriť alebo upraviť pravidlá webovej kontroly.

Názov

Zadajte popis pravidla do poľa Názov pre lepšiu identifikáciu.

Zapnuté

Kliknite na prepínač Zapnuté pre vypnutie alebo zapnutie pravidla. Toto môže byť užitočné v prípade, že si neželáte pravidlo odstrániť natrvalo.

Akcia

Vyberte si možnosť Akcia podľa URL alebo Akcia podľa kategórie:

hmtoggle_plus0Akcia podľa URL
hmtoggle_plus0Akcia podľa kategórie

Prístupové práva

Povoliť – prístup na URL adresu/kategóriu bude povolený.

Upozorniť – pri prístupe na URL adresu/kategóriu bude používateľ upozornený.

Blokovať – prístup na URL adresu/kategóriu bude blokovaný.

Uplatňovať v intervale

Umožňuje vám aplikovať vytvorené pravidlo len počas určitého časového úseku. Z roletového menu stačí vybrať vytvorený časový interval.

Viac informácií o časových intervaloch

Závažnosť zapisovania do protokolu

Vždy – vytvára protokol zo všetkých online komunikácií.

Diagnostická – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.

Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky záznamy vyššie.

Upozornenie – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

note

Poznámka

Závažnosť zapisovania do protokolu môže byť nastavená osobitne pre každý zoznam. Protokoly, ktoré majú stav Upozornenie, môžu byť zozbierané prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center.

Zoznam používateľov

Pridať – zobrazí okno Zoznam používateľov, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov. Ak nie je zadaný žiadny používateľ, pravidlo je aplikované na všetkých používateľov.

Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.