Skupiny kategórií

Okno Skupiny kategórií je rozdelené na dve časti. Pravá časť okna obsahuje zoznam kategórií a podkategórií. V zozname kategórií vyberte kategóriu, ktorej podkategórie chcete zobraziť.

Každá skupina obsahuje obsah pre dospelých a/alebo všeobecne nevhodný obsah. Po otvorení skupín kategórií a kliknutí na prvú skupinu môžete pridávať alebo odoberať kategórie/podkategórie zo zoznamu skupín, napríklad Násilie alebo Zbrane. Vytvorením pravidla je možné webové stránky s nevhodným obsahom buď úplne blokovať alebo sa používateľovi pri prístupe na stránku zobrazí upozornenie o nevhodnom obsahu stránky.

Použite začiarkavacie políčka na pridanie alebo odstránenie podkategórie z danej skupiny.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Nižšie nájdete niektoré príklady kategórií (skupín):

Rôzne – zvyčajne privátne (lokálne) IP adresy, ako napr. intranet, 192.168.0.0/16 a podobne. Ak sa zobrazí chybový kód 403 alebo 404, webová stránka spadá do tejto kategórie.

Nevyriešené – táto kategória zahŕňa webové stránky, ktoré nebolo možné zaradiť kvôli chybe, ktorá nastala pri pokuse pripojiť sa na databázu webovej kontroly.

Nekategorizované – neznáme webové stránky, ktoré ešte neboli pridané do databázy webovej kontroly.

Proxy servery – webové stránky, ako napr. anonymizér, presmerovávač alebo verejné proxy, môžu byť použité na prístup k webovým stránkam, ktoré sú zakázané webovou kontrolou.

Zdieľanie súborov – Tieto webové stránky obsahujú veľké množstvo dát, ako napr. fotky, videá alebo elektronické knihy. Existuje riziko, že tieto súbory obsahujú nevhodný obsah.

 

note

Poznámka

Podkategória môže patriť pod akúkoľvek skupinu. Niektoré podkategórie nie sú zahrnuté vo vopred definovaných skupinách (napríklad Hry). Ak chcete zaistiť filtrovanie určitej podkategórie webových stránok, je potrebné pridať danú podkategóriu do konkrétnej skupiny.