Integrácia s e-mailovými klientmi

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými e-mailovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E-mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom pluginu. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy. Kompletný zoznam podporovaných e-mailových klientov a ich verzií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.