E-mailové upozornenia a oznámenia

Nastavenia pre túto funkcionalitu sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > Upozornenia a udalosti.

Program umožňuje pridávať do skontrolovaných e‑mailov oznámenie s informáciami o výsledku kontroly. Používateľ môže Pridávať poznámku do prijatých a čítaných e‑mailov alebo tiež Pridávať poznámku do odosielaných e‑mailov. Na tieto poznámky sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované malvérom. Pridávanie poznámok možno nastaviť zvlášť pre prijaté a prečítané e‑maily a zvlášť pre odosielané e‑maily, prípadne pre všetky e‑maily. Na výber sú tieto možnosti:

Nikdy – program nebude pridávať podpisy do žiadnych kontrolovaných správ.

Pri zachytení detekcie – program bude pridávať oznámenia len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).

Do všetkých skontrolovaných e‑mailov – program bude pridávať oznámenia do všetkých skontrolovaných e‑mailov.

Upraviť predmet odosielaných e‑mailov – umožňuje programu pridať do predmetu infikovaných e‑mailov upozornenie na vírus. Táto funkcia sa dá využiť na jednoduché filtrovanie infikovaných správ podľa predmetu, pokiaľ to e‑mailový klient umožňuje. Upozornenie tiež vzbudzuje dôveryhodnosť u adresáta správy a v prípade zachytenej infiltrácie poskytuje hodnotnú informáciu o bezpečnosti správy.

Text pridaný do predmetu e‑mailu – túto šablónu upravte v prípade, ak si želáte zmeniť formát predpony predmetu infikovaného e‑mailu. Táto funkcia nahradí predmet správy „Ahoj“ nasledujúcim formátom: „[detekcia %DETECTIONNAME%] Ahoj“. Premenná %DETECTIONNAME% predstavuje detekciu.