Konfigurácia zápisu do protokolov

Nastavenie možností zapisovania protokolov produktu ESET Endpoint Security je dostupné cez hlavné okno programu. Kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Nástroje > Protokoly. Nastavenia protokolov umožňujú špecifikovať spôsoby manažovania protokolov. Manažment protokolov automaticky vymazáva staré protokoly, čím sa šetrí miesto na disku. Je možné definovať tieto vlastnosti protokolov:

Ukladať záznamy od úrovne – úroveň, od ktorej sa budú zaznamenávať udalosti do protokolov.

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenia – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri preberaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (chyba pri spustení antivírusovej ochrany, firewallu atď.).

note

Poznámka

Ak vyberiete diagnostickú úroveň podrobnosti protokolov, všetky blokované pripojenia budú zaznamenávané.

Protokoly staršie ako nastavená hodnota v poli Automaticky odstraňovať záznamy protokolov staršie ako (dni) budú automaticky zmazané.

Automaticky optimalizovať protokoly – umožňuje automatickú defragmentáciu protokolov, ak počet nevyužitých záznamov prekročí špecifikovaný pomer v percentách nastavený v poli Ak počet nepoužívaných záznamov prekročí (%).

Kliknite na Optimalizovať protokoly na spustenie defragmentácie súborov protokolov. Defragmentácia odstraňuje prázdne záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi. Viditeľné zlepšenie práce s protokolmi po optimalizácii je očividné hlavne pri väčších množstvách záznamov v protokoloch.

Možnosť Zapnúť textový protokol umožňuje ukladať protokoly v odlišnom formáte ako Protokoly:

Cieľový priečinok – vyberte priečinok, do ktorého budú ukladané protokoly (platí len pre text/CSV). Môžete skopírovať cestu alebo označiť iný priečinok kliknutím na možnosť Vyčistiť. Každá skupina protokolov má vlastný súbor s predvoleným názvom (napríklad, virlog.txt sú protokoly skupiny Zachytené infiltrácie).

Typ – ak zvolíte formát Text, protokoly sa budú ukladať do textového súboru, pričom údaje budú oddelené tabulátorom. To isté platí pre formát CSV, avšak v tomto prípade budú údaje oddelené čiarkami. Ak vyberiete možnosť Udalosť, protokoly sa budú ukladať do denníka udalostí systému Windows, ktorý si môžete prezrieť cez Zobrazovač udalostí (Event Viewer) v Ovládacom paneli.

Odstrániť všetky protokoly – vymaže všetky uložené protokoly označené v roletovom menu Typ. Zobrazí sa vám tiež oznámenie o úspešnom odstránení protokolov.

Zaznamenávať zmeny v konfigurácii do protokolu auditu – poskytuje informácie o každej zmene v konfigurácii. Viac sa dozviete v časti Protokoly auditu.

note

ESET Log Collector

Na urýchlenie riešenia problémov vás môže technická podpora spoločnosti ESET vyzvať na zaslanie protokolov z vášho počítača. Nástroj ESET Log Collector zjednodušuje zozbieranie potrebných protokolov. Viac informácií o nástroji ESET Log Collector nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.