Interval kontroly licencie

ESET Endpoint Security sa potrebuje pripájať k serverom spoločnosti ESET automaticky. Pre zmenu tohto nastavenia prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Licencia. Predvolene je Interval kontroly nastavený na možnosť Automatický a licenčný server spoločnosti ESET kontroluje produkt niekoľkokrát za hodinu. V prípade zvýšenej sieťovej komunikácie zmeňte toto nastavenie na možnosť Obmedzený, aby ste znížili zaťaženie siete. Ak je zvolená možnosť Obmedzený, ESET Endpoint Security skontroluje licenčný server iba jedenkrát za deň, prípadne keď sa počítač reštartuje.

important

Dôležité

Ak je Interval kontroly nastavený na možnosť Obmedzený, môže trvať aj do jedného dňa, kým sa všetky zmeny týkajúce sa licencie, ktoré vykonáte cez nástroj ESET Business Account/ESET MSP Administrator, prejavia v nastaveniach produktu ESET Endpoint Security.