Kontrola v nečinnosti

Kontrolu v nečinnosti môžete povoliť v Rozšírených nastaveniach v časti Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Kontrola v nečinnosti.

Kontrola v nečinnosti

Pre zapnutie kontroly v nečinnosti kliknite na prepínač vedľa popisu Zapnúť kontrolu v nečinnosti. Ak je počítač v nečinnosti, na pozadí sa spúšťa kontrola všetkých diskov počítača.

V predvolených nastaveniach programu sa kontrola nečinnosti nespúšťa ak je počítač (laptop) napájaný z batérie. Túto podmienku zrušíte kliknutím na možnosť Spustiť aj keď počítač beží z batérie v Rozšírených nastaveniach.

Kliknite na prepínacie tlačidlo Vytvárať protokol v sekcii Rozšírené nastavenia, ak chcete z kontroly v nečinnosti vytvárať protokol, ktorý nájdete v časti Protokoly (v hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Protokoly a potom vyberte možnosť Kontrola počítača z roletového menu Protokoly).

Detekcia stavu nečinnosti

O podmienkach spustenia kontroly v nečinnosti sa dočítate v kapitole Detekcia stavu nečinnosti.
 

Kliknite na Parametre ThreatSense pre nastavenia metód detekcie, vylúčení atď. pre kontrolu v stave nečinnosti.