Zoznam známych certifikátov

Pomocou Zoznamu známych certifikátov môžete prispôsobiť správanie ESET Endpoint Security pre konkrétne SSL certifikáty, ako aj zapamätanie akcií zvolených pri Interaktívnom režime nastavenom v časti Režim filtrovania protokolu SSL/TLS. Upravovanie zoznamu je možné v sekcii Rozšírené nastavenia (klávesová skratka F5) > Web a e-mail > SSL/TLS > Zoznam známych certifikátov.

V okne Zoznam známych certifikátov sú dostupné nasledujúce možnosti:

Stĺpce

Názov – názov certifikátu.

Vydavateľ certifikátu – meno autora certifikátu.

Predmet certifikátu – identifikuje entitu asociovanú s verejným kľúčom uloženým v poli predmet verejného kľúča.

Prístup – zvoľte Povoliť alebo Blokovať ako Akciu prístupu na povolenie alebo blokovanie komunikácie zabezpečenej certifikátom bez ohľadu na jeho dôveryhodnosť. Vyberte možnosť Automaticky pre povolenie dôveryhodných a pýtanie sa na nedôveryhodné certifikáty. Vyberte možnosť Spýtať sa pre zobrazenie okna s výberom možnosti pri každej komunikácii.

Kontrolovať – vyberte Kontrolovať alebo Ignorovať ako Akciu kontroly pri komunikácii. Vyberte možnosť Automaticky pre povolenie dôveryhodných a pýtanie sa na nedôveryhodné certifikáty. Vyberte možnosť Spýtať sa pre zobrazenie okna s výberom možnosti pri každej komunikácii.

Ovládacie prvky

Pridať – certifikát môže byť načítaný manuálne ako súbor s príponou .cer, .crt alebo .pem. Kliknite na Súbor, ak chcete nahrať lokálny certifikát, alebo na URL a zadajte presnú adresu online certifikátu.

Upraviť – označte certifikát, ktorý chcete konfigurovať, a kliknite na Upraviť.

Odstrániť – označte certifikát a kliknite na Odstrániť pre jeho odstránenie.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien v nastavení alebo na Zrušiť, ak chcete okno zatvoriť bez uloženia vykonaných zmien.