Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií

Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Endpoint Security pre konkrétne aplikácie, ako aj na zapamätanie zvolených akcií pri Interaktívnom režime nastavenom v sekcii Režim filtrovania protokolu SSL/TLS. Tento zoznam môžete nájsť v časti Rozšírené nastavenia (klávesová skratka F5) > Web a e-mail > SSL/TLS > Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií.

V okne Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií sú dostupné nasledujúce možnosti:

Stĺpce

Aplikácia – názov danej aplikácie.

Akcia kontroly – vyberte možnosť Kontrolovať alebo Ignorovať ako akciu kontroly pre komunikáciu. Vyberte možnosť Automaticky pre kontrolu v automatickom režime a zobrazenie výzvy na výber akcie v interaktívnom režime. Vyberte možnosť Spýtať sa pre zobrazenie okna s výberom akcie pri každej komunikácii.

Ovládacie prvky

Pridať – pridajte filtrovanú aplikáciu.

Upraviť – označte certifikát, ktorý chcete konfigurovať, a kliknite na Upraviť.

Odstrániť – označte certifikát a kliknite na Odstrániť pre jeho odstránenie.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien v nastavení alebo na Zrušiť, ak chcete okno zatvoriť bez uloženia vykonaných zmien.