Webové protokoly

Štandardne je ESET Endpoint Security nakonfigurovaný na monitorovanie protokolov HTTP používaných vo väčšine internetových prehliadačov.

Nastavenie kontroly HTTP

Komunikácia cez protokol HTTP sa vždy kontroluje na všetkých portoch a pre všetky aplikácie.

Nastavenie kontroly HTTPS

ESET Endpoint Security podporuje aj kontrolu komunikácie cez protokol HTTPS. Pri tejto komunikácii sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Endpoint Security kontroluje aj komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovať len komunikáciu na portoch definovaných v časti Porty používané protokolom HTTPS (443, 0-65535), pričom nezáleží na verzii operačného systému.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Pre zobrazenie nastavení kontroly prejdite do časti SSL/TLS v Rozšírených nastaveniach. Kliknite na Web a e-mail > SSL/TLS a aktivujte možnosť Povoliť filtrovanie SSL/TLS protokolov.