Profily priradené k sieťovým adaptérom

Zmenou profilu sa dá rýchlo zmeniť správanie firewallu. Pre každý profil je možné nastaviť vlastné pravidlá. Všetky sieťové adaptéry v počítači sú automaticky pridané do zoznamu Sieťové adaptéry.

Stĺpce

Názov – názov sieťového adaptéra.

Predvolený profil firewallu – profil, do ktorého sa firewall prepne pri pripojení na sieť, ktorá nemá nastavený vlastný profil, prípadne ak je sieťový adaptér nakonfigurovaný tak, aby nepoužíval profil siete.

Uprednostniť profil siete – sieťový adaptér bude používať profil firewallu nakonfigurovaný pre známu sieť, na ktorú je pripojený. Ak daná sieť nemá nakonfigurovaný profil, potom sa použije predvolený profil adaptéra. Ak je adaptér nastavený tak, aby nepoužíval profil siete, vždy sa miesto toho použije predvolený profil adaptéra, nezávisle od pripojenej siete.

Ovládacie prvky

Pridaťumožňuje vytvoriť nový sieťový adaptér.

Upraviťumožňuje zmeniť existujúci sieťový adaptér.

Odstrániť – vyberte sieťový adaptér a kliknite na Odstrániť pre odstránenie položky zo zoznamu.

OK/Zrušiť kliknite na OK pre uloženie zmien alebo na Zrušiť, ak zmeny uložiť nechcete.