Ochrana pred sieťovými útokmi

Zapnúť ochranu pred sieťovými útokmi (IDS) – analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Akákoľvek komunikácia, ktorá je považovaná za nebezpečnú, bude zablokovaná.

Zapnúť ochranu pred botnetmi – deteguje a blokuje komunikáciu s riadiacimi C&C servermi rozpoznávaním charakteristík, ktoré naznačujú, že počítač je infikovaný a bot sa pokúša komunikovať. Viac o ochrane pred botnetmi sa dočítate v slovníku pojmov.

IDS výnimky – v tejto časti môžete nastaviť pokročilé možnosti filtrovania a detekcie rôznych typov zraniteľností a útokov, ktoré môžu byť namierené na váš počítač.