Známe siete

Pri častom používaní počítača, ktorý je stále pripojený na verejné siete mimo vašej domácnosti alebo pracoviska, vám odporúčame overiť dôveryhodnosť siete, na ktoré sa pripájate. Po nastavení sietí dokáže ESET Endpoint Security rozpoznať dôveryhodné siete (domáce/pracovné) pomocou nastavení v časti Identifikácia siete. Počítače sa často pripájajú do sietí, ktorých IP adresy sú podobné dôveryhodnej zóne. V takých prípadoch môže ESET Endpoint Security označiť neznámu sieť ako dôveryhodnú (domácu alebo pracovnú). Preto odporúčame používať Autentifikáciu siete.

Ak sa sieťový adaptér pripojí na sieť alebo sú zmenené jeho nastavenia, ESET Endpoint Security vyhľadá známu sieť, ktorá zodpovedá týmto nastaveniam. Ak sú Identifikácia a Autentifikácia siete (nepovinné) totožné so sieťou, sieť bude označená ako pripojená pre dané adaptéry. Ak nebola nájdená známa sieť, konfigurácia identifikácie siete vytvorí nové sieťové pripojenie pre identifikáciu siete, keď sa na ňu znova pripojíte. Štandardne používajú nové siete typ ochrany Verejná sieť. Zobrazí sa oznámenie Zistené pripojenie do novej siete s možnosťami ochrany Verejná sieť, Domáca/Pracovná sieť alebo Použiť nastavenia Windows. Ak sa sieťový adaptér pripojí na známu sieť, ktorá je Domáca/Pracovná, sú do zoznamu známych sietí automaticky pridané jej podsiete.

Typ ochrany nových sietí – Určuje, ktorá z nasledujúcich možností bude predvolene použitá pre nové siete: Použiť nastavenia Windows, Spýtať sa používateľa alebo Označiť ako verejné.

note

Poznámka

Ak povolíte možnosť Použiť nastavenia Windows, dialógové okno sa nebude zobrazovať a sieť, ku ktorej ste pripojený, bude automaticky označená podľa vašich nastavení Windows. To spôsobí, že niektoré funkcie (napr. zdieľanie súborov a vzdialená plocha) budú dostupné z iných sietí.

Nastavenia známych sietí sú dostupné v okne Editor známych sietí.