Vylúčenia z detekcie zmeny aplikácií

Firewall v programe ESET Endpoint Security umožňuje monitorovať stav aplikácií a odhaliť, ak sa ich škodlivý kód pokúsi modifikovať (pozri kapitolu Detekcia zmeny aplikácií).

Z rôznych dôvodov sa môže vyskytnúť stav, keď je pri špecifickej aplikácií táto funkcionalita nežiaduca a je potrebné danú aplikáciu z kontroly firewallom vylúčiť.

Pridať – zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať do zoznamu aplikácií vylúčených z detekcie zmien.

Upraviť – zobrazí sa okno, v ktorom môžete upraviť umiestenie aplikácie, ktorá je na zozname aplikácií vylúčených z detekcie zmien.

Odstrániť – umožňuje odobrať položky zo zoznamu aplikácií vylúčených z detekcie zmien.