Detekcia zmeny aplikácií

Detekcia zmeny aplikácií umožňuje zobraziť upozornenie na zmenu aplikácie (pre ktorú je vytvorené pravidlo firewallu) v momente, keď sa zmenená aplikácia pokúsi nadviazať sieťové spojenie. Táto funkcionalita predchádza tomu, aby pravidlo firewallu vytvorené pre určitú aplikáciu bolo zneužité škodlivým programom, ktorý dočasne alebo natrvalo nahradí pôvodný spustiteľný súbor aplikácie iným súborom, prípadne pozmení pôvodný spustiteľný súbor aplikácie za účelom škodlivej aktivity.

Prosím, majte na pamäti, že táto funkcia nie je určená na detekciu zmien všetkých aplikácií. Cieľom tejto funkcie je zabrániť zneužitiu existujúcich pravidiel firewallu, preto sú monitorované len aplikácie, pre ktoré existujú pravidlá.

Sledovať zmenu aplikácií – program bude sledovať, či nedošlo k zmene aplikácií (či sa aplikácia aktualizovala, infikovala alebo inak zmenila). Firewall zobrazí upozornenie na zmenu aplikácie v momente, keď sa zmenená aplikácia pokúsi nadviazať sieťové spojenie.

Povoliť zmenu podpísaných (dôveryhodných) aplikácií – používateľ nebude informovaný o zmene aplikácie v prípade, že daná aplikácia má rovnaký digitálny podpis pred aj po zistenej zmene.

Zoznam aplikácií vylúčených z kontroly – v tomto zozname je možné pridávať alebo odoberať aplikácie, ktoré budú vylúčené z detekcie zmien. V prípade zmeny týchto aplikácií sa používateľovi nezobrazí žiadne upozornenie.