Prvky používateľského rozhrania

ESET Endpoint Security umožňuje meniť nastavenia pracovného prostredia programu podľa potreby. Nastavenia používateľského rozhrania sa nachádzajú v Rozšírených nastaveniach v časti Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania.

V časti Prvky používateľského rozhrania môžete meniť nastavenia grafického rozhrania programu. V roletovom menu Režim spustenia sú na výber nasledujúce možnosti:

Úplný – zobrazuje sa kompletné grafické rozhranie.

Minimálny – grafické rozhranie je spustené, avšak používateľovi sa zobrazujú len oznámenia.

Manuálny – grafické rozhranie nie je spustené automaticky pri prihlásení. Môže byť manuálne spustené ktorýmkoľvek používateľom.

Tichý – nezobrazujú sa žiadne oznámenia ani upozornenia. Grafické rozhranie môže spustiť iba správca. Tento režim môže byť užitočný v prípade spravovaných prostredí alebo v situáciách, keď je potrebné šetriť systémovými prostriedkami.

note

Poznámka

Akonáhle je zvolený Minimálny režim a počítač je reštartovaný, budú sa zobrazovať oznámenia, avšak grafické rozhranie zobrazené nebude. Pre obnovenie úplného grafického zobrazenia spustite grafické rozhranie z ponuky Štart v časti Všetky programy > ESET > ESET Endpoint Security ako správca, prípadne postupujte priamo prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center použitím politiky.

Ak chcete zrušiť zobrazovanie úvodnej obrazovky programu ESET Endpoint Security, deaktivujte možnosť Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte.

Pri udalostiach v systéme môžu zaznieť zvukové efekty (napríklad pri nájdení hrozieb pri kontrole počítača alebo pri dokončení kontroly), ktoré môžu byť v programe ESET Endpoint Security zapnuté pomocou možnosti Používať zvukové upozornenia.

Pridať do kontextového menu – integruje ovládacie prvky ESET Endpoint Security do kontextového menu systému.

Stavy

Stavy aplikácie – kliknutím na Upraviť môžete spravovať (zakázať) stavy, ktoré sa zobrazujú v hlavnom okne programu v časti Stav ochrany.

Licenčné informácie

Zobraziť licenčné informácie – ak je táto možnosť vypnutá, v hlavnom okne v časti Stav ochranyPomocník a podpora nebudú zobrazené informácie o platnosti licencie.

Zobraziť licenčné informácie a oznámenia – ak je táto možnosť vypnutá, oznámenia a správy sa budú zobrazovať len v prípade, že platnosť licencie uplynula.

note

Poznámka

Nastavenia týkajúce sa licenčných informácií sú aplikované, ale nie dostupné pre produkt ESET Endpoint Security aktivovaný pomocou licencie MSP.

CONFIG_ENVIRONMENT