Ochrana dokumentov

Modul ochrany dokumentov kontroluje dokumenty Microsoft Office pred ich otvorením a kontroluje objekty pri automatickom sťahovaní pomocou programu Internet Explorer, napríklad prvky Microsoft ActiveX. Ochrana dokumentov poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany k modulu Rezidentnej ochrany súborového systému. Ochranu dokumentov možno vypnúť s cieľom zvýšiť výkon na systémoch, kde sa nepracuje s veľkým počtom dokumentov balíka Microsoft Office.

Ak chcete aktivovať Ochranu dokumentov, otvorte okno Rozšírené nastavenia (stlačením klávesu F5), kliknite na Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Ochrana dokumentov a kliknite na prepínacie tlačidlo Integrácia do systému.

note

Poznámka

Tento modul pracuje iba s aplikáciami, ktoré podporujú rozhranie Microsoft Antivirus API (napríklad Microsoft Office 2000 a vyšší a Microsoft Internet Explorer od verzie 5.0).