Diagnostika

Diagnostika poskytuje výpisy zlyhaní ESET procesov (napr. ekrn). Ak zlyhá aplikácia, vygeneruje sa výpis. Toto môže pomôcť vývojárom pri ladení a oprave rôznych problémov s ESET Endpoint Security.

Kliknite na roletové menu vedľa položky Typ výpisu a vyberte jednu z troch dostupných možností:

Pre vypnutie výpisov označte možnosť Vypnúť.

Skrátený(predvolené) – zaznamená menší súbor užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať príčinu nečakaného zastavenia aplikácie. Tento druh výpisu môže byť užitočný, keď je obmedzený priestor na disku, avšak kvôli obmedzenému množstvu zahrnutých informácií nemusia byť analýzou tohto výpisu objavené chyby, ktoré neboli priamo spôsobené procesom bežiacim v čase problému.

Úplný – zaznamená celý obsah systémovej pamäte, keď sa aplikácia nečakane zastaví. Kompletný výpis z pamäte môže obsahovať dáta procesov, ktoré bežali v čase, keď bol výpis zozbieraný.

Cieľový priečinok – priečinok, do ktorého sa pri zlyhaní vygeneruje výpis.

Otvoriť diagnostický priečinok – pre otvorenie cieľového priečinka v novom okne nástroja Windows Prieskumník kliknite na Otvoriť.

Vytvoriť diagnostický výpis – kliknite na tlačidlo Vytvoriť pre vytvorenie diagnostických súborov výpisu v Cieľovom adresári.

Vytváranie rozšírených protokolov

Zapnúť rozšírené protokoly antispamového jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas antispamovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s ESET Antispamovým jadrom.

Zapnúť rozšírené protokoly správy zariadení – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Správa zariadení. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace so Správou zariadení.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dochádza v jadre produktu ESET (ekrn), čo pomôže pri diagnostike a riešení problémov (dostupné vo verzii 7.2 a novších).

Zapnúť rozšírené protokoly licencovania – umožňuje zaznamenávať všetku komunikáciu produktu s aktivačnými a ESET Business Account servermi spoločnosti ESET.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete – umožňuje zaznamenávať všetky sieťové dáta prechádzajúce firewallom vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy týkajúce sa firewallu.

Zapnúť rozšírené protokoly operačného systému – budú zozbierané dodatočné informácie o operačnom systéme, ako sú spustené procesy, aktivita procesora a operácie disku. Toto môže pomôcť pri diagnostike a oprave problémov produktov ESET spustených na vašom operačnom systéme.

Zapnúť rozšírené protokoly filtrovania protokolov – umožňuje zaznamenávať všetky dáta prechádzajúce jadrom filtrovania protokolov vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s filtrovaním protokolov.

Zapnúť rozšírené protokoly skenera – umožňuje zaznamenávať problémy, ku ktorým dôjde počas kontroly súborov a priečinkov Kontrolou počítača alebo Rezidentnou ochranou súborového systému (dostupné vo verzii 7.2 a novších).

Zapnúť rozšírené protokoly aktualizačného jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas procesu aktualizácie. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s aktualizačným jadrom.

Zapnúť rozšírené protokoly webovej kontroly – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Webovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Webovou kontrolou.

Umiestnenie protokolov

Operačný systém

Adresár protokolov

Windows Vista a novšie verzie

C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\Diagnostics\

Staršie verzie systému Windows

C:\Documents and Settings\All Users\...