Skupiny zariadení

warning

Upozornenie

Zariadenia pripojené k vášmu počítaču môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Okno Skupiny zariadení je rozdelené na dve časti. Na pravej strane sa nachádza zoznam zariadení patriacich do príslušnej skupiny, pričom na ľavej strane okna sa nachádza zoznam vytvorených skupín. Zvoľte skupinu so zoznamom zariadení, ktoré chcete zobraziť v pravej časti.

Ak otvoríte okno Skupiny zariadení a označíte vytvorenú skupinu, môžete pridať alebo odstrániť zariadenia zo zoznamu. Ďalším spôsobom, ako pridať zariadenia do skupiny, je importovať zoznam zariadení zo súboru. Môžete prípadne kliknúť na tlačidlo Načítať a všetky zariadenia pripojené k vášmu počítaču sa zobrazia v okne Zistené zariadenia. Vyberte zariadenie z načítaného zoznamu a pridajte ho do skupiny kliknutím na OK.

Ovládacie prvky

Pridať – môžete pridať skupiny zariadení alebo zariadenia do existujúcej skupiny (môžete prípadne zadať ďalšie podrobnosti, ako napr. výrobcu, model a sériové číslo zariadenia).

Upraviť – môžete zmeniť názov vybranej skupiny alebo parametre pre vybrané zariadenie (výrobcu, model, sériové číslo).

Odstrániť – odstráni vybranú skupinu alebo zariadenie.

Importovať – importuje zo súboru zoznam zariadení.

Tlačidlo Načítať zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné.

Pre potvrdenie zmien kliknite na OK. Kliknite na Zrušiť, ak chcete opustiť okno Skupiny zariadení bez uloženia zmien.

example

Príklad

Môžete vytvoriť viacero skupín zariadení, na ktoré môžete aplikovať rozdielne pravidlá. Môžete tiež vytvoriť jednu skupinu dôveryhodných zariadení, na ktorú aplikujete pravidlo na Čítanie/Zápis alebo Iba na čítanie. Všetky neznáme zariadenia pripojené k vášmu počítaču tak budú modulom Správa zariadení blokované.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia sa dajú len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).