Doplňujúce parametre ThreatSense

Doplňujúce parametre ThreatSense pre vytvárané a menené súbory – pravdepodobnosť napadnutia novovytvorených alebo upravovaných súborov je vyššia ako u existujúcich súborov. To je dôvod, prečo program tieto súbory kontroluje s prídavnými parametrami. Využívajú sa metódy kontroly na základe porovnávania vzoriek spoločne s pokročilou heuristikou, vďaka ktorej možno zachytiť nové hrozby skôr, ako vyjde aktualizácia detekčného jadra. Okrem novovytvorených súborov sa kontrolujú aj samorozbaľovacie archívy (.sfx) a runtime archívy (interne komprimované spustiteľné súbory). Štandardne sú archívy kontrolované do desiatej úrovne vnorenia a bez ohľadu na ich veľkosť. Ak chcete zmeniť nastavenia kontroly archivovaných súborov, zrušte označenie možnosti Predvolené nastavenie archívov.

Viac informácií o runtime archívoch, samorozbaľovacích archívoch a pokročilej heuristike nájdete v kapitole Parametre ThreatSense.

Doplňujúce parametre ThreatSense pre spúšťané súbory – predvolene sa pokročilá heuristika používa pri spúšťaní súborov. Odporúčame ponechať zapnutú Smart optimalizáciu a ESET LiveGrid® pre zmiernenie vplyvu na výkon vášho systému.