Vybrať vzorku na analýzu – Podozrivá stránka

Prosím, označte jednu z nasledujúcich možností z roletového menu Aký je problém so stránkou?:

Infikovaná stránka – webová stránka, ktorá obsahuje alebo rôznymi spôsobmi rozširuje vírusy a iný malvér.

Phishingová stránkacieľom je získať citlivé údaje, ako napríklad heslá k bankovým účtom, PIN kódy a iné detaily. Viac o tomto type útoku sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Podvodná stránka – podvodná webová stránka, ktorej cieľom je rýchly zisk pomocou zavádzania jej návštevníkov.

Označte Iné ak stránka nespĺňa žiadnu z predošlých vlastností.

Poznámky a ďalšie doplňujúce informácie – Všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní súboru.