Vybrať vzorku na analýzu – Podozrivý súbor

Pozorované náznaky a symptómy infikovania malvérom – uveďte čo najpodrobnejší popis správania podozrivého súboru v systéme vášho počítača.

Pôvod súboru (URL adresa alebo výrobca aplikácie) – uveďte zdroj, prostredníctvom ktorého ste sa k súboru dostali.

Poznámky a ďalšie doplňujúce informácie – do tohto poľa môžete zadať všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a analýze súboru.

note

Poznámka

Povinné je len pole Pozorované náznaky a symptómy infikovania malvérom, avšak poskytnutím doplňujúcich informácií výrazne pomôžete našim laboratóriám pri identifikácii a spracovaní vzoriek.