Odinštalovanie pomocou nástroja ESET AV Remover skončilo chybou

Ak sa nepodarilo odstrániť antivírusový program použitím nástroja ESET AV Remover, zobrazí sa oznámenie, že aplikácia, ktorú sa pokúšate odstrániť, nie je podporovaná nástrojom ESET AV Remover. Pozrite si zoznam podporovaných produktov alebo odinštalátory pre bežné antivírusové programy pre systém Windows v Databáze znalostí spoločnosti ESET pre overenie možnosti odstránenia konkrétneho programu.

Ak bolo odinštalovanie bezpečnostného produktu neúspešné alebo bola niektorá jeho súčasť odinštalovaná len čiastočne, budete vyzvaný na vykonanie akcie Reštartovať a skontrolovať znovu. Potvrďte kontrolu používateľských kont (UAC) a pokračujte v prehľadávaní a procese odinštalovania.

Ak je to potrebné, kontaktujte Technickú podporu spoločnosti ESET. Je však potrebné mať pripravený protokol AppRemover.log, ktorý pomôže pracovníkom technickej podpory pri riešení vášho problému. Súbor AppRemover.log sa nachádza v priečinku eset. Tento priečinok najľahšie otvoríte tak, že napíšete do prieskumníka %TEMP%. Pracovníci Technickej podpory spoločnosti ESET vás budú kontaktovať čo najskôr, aby vám pomohli vyriešiť váš problém.