Protokoly auditu

V podnikovom prostredí zvyčajne majú viacerí používatelia pridelené prístupové práva, ktoré im umožňujú konfigurovať koncové zariadenia. Keďže úpravy konfigurácie produktu môžu dramaticky ovplyvniť jeho fungovanie, je nevyhnutné, aby správcovia sledovali zmeny vykonané používateľmi a mohli tak rýchlo identifikovať, vyriešiť a tiež zabrániť rovnakým alebo podobným problémom v budúcnosti.

Protokoly auditu v rámci produktu ESET Endpoint Security vo verzii 7.1 prinášajú nový typ zapisovania do protokolu, pričom pomáhajú identifikovať príčiny problému. Sledujú zmeny v konfigurácii alebo stave ochrany a vytvárajú záznamy pre neskoršie použitie.

Ak chcete zobraziť Protokol auditu, v hlavnom menu kliknite na Nástroje, následne kliknite na Protokoly a z roletového menu vyberte Protokoly auditu.

Protokol auditu obsahuje nasledujúce informácie:

Čas – kedy bola zmena vykonaná.

Typ – aký typ nastavenia alebo funkcie sa zmenil.

Popis – čo presne sa zmenilo, ktorá časť nastavenia bola upravená a počet zmenených nastavení.

Zdroj – čo bolo zdrojom zmeny.

Používateľ – kto zmenu spravil.

PAGE_AUDIT_LOGS

V okne Protokoly pravým tlačidlom myši kliknite medzi protokolmi auditu na ktorýkoľvek zo záznamov typu Nastavenia boli zmenené a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Zobraziť zmeny, čím si zobrazíte podrobné informácie o vykonanej zmene. Zmenu nastavenia tiež môžete vrátiť späť kliknutím v kontextovej ponuke na možnosť Obnoviť (táto možnosť nie je dostupná, ako je produkt spravovaný cez ESMC). Ak z kontextovej ponuky vyberiete možnosť Odstrániť všetko, vytvorí sa protokol s informáciami o tejto akcii.

Ak máte v Rozšírených nastaveniach v sekcii Nástroje > Protokoly povolenú možnosť Automaticky optimalizovať protokoly, protokol auditu bude automaticky defragmentovaný ako iné protokoly.

Ak máte v Rozšírených nastaveniach v sekcii Nástroje > Protokoly povolenú možnosť Automaticky odstraňovať záznamy protokolov staršie ako (dni), protokoly staršie ako nastavená hodnota v danom poli budú automaticky zmazané.