Chyba pri ukladaní nastavení

Toto chybové hlásenie indikuje, že nastavenia neboli uložené správne a vyskytla sa chyba.

Zvyčajne to znamená, že používateľ, ktorý sa pokúsil zmeniť parametre programu:

má nedostatočné prístupové práva alebo nemá potrebné oprávnenia pre operačný systém, aby mohol upravovať konfiguračné súbory a systémovú databázu Registry.
> Pre vykonanie požadovaných zmien sa musí prihlásiť správca systému.

nedávno povolil Učiaci sa režim v HIPS alebo firewalle a pokúsil sa vykonať zmeny v Rozšírených nastaveniach.
> Aby sa uložili vaše nastavenia a vyhli ste sa konfliktu konfigurácie, zatvorte okno Rozšírených nastavení bez uloženia a skúste požadované zmeny vykonať znova.

Druhá najčastejšia príčina je, že program nepracuje správne, je poškodený, a preto je ho potrebné preinštalovať.