Ako minimalizovať používateľské rozhranie programu ESET Endpoint Security

Ak je program spravovaný vzdialene, môžete použiť prednastavenú politiku súvisiacu s „viditeľnosťou“ produktu pre koncového používateľa.

V opačnom prípade môžete manuálne priamo v lokálne nainštalovanom programe vykonať nasledujúce kroky:

1.Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení a rozbaľte sekciu Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania.

2.Nastavte Režim spustenia na požadovanú hodnotu. Viac informácií o režimoch spustenia programu.

3.Deaktivujte možnosti Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte a Používať zvukové upozornenia.

4.Nastavte Oznámenia.

5.Nastavte Stavy aplikácie.

6.Nastavte Potvrdzujúce správy.

7.Nastavte Upozornenia a okná správ.