Ako aktualizovať ESET Endpoint Security

Aktualizácia ESET Endpoint Security môže byť vykonaná manuálne alebo automaticky. Pre spustenie aktualizácie prejdite do sekcie Aktualizácia v hlavnom okne programu a následne kliknite na Overiť dostupnosť aktualizácií.

Na základe predvolených nastavení inštalácie je vytvorená úloha v plánovači, ktorá spúšťa automatickú aktualizáciu každú hodinu. Ak chcete zmeniť tento interval, môžete tak urobiť v sekcii Nástroje > Plánovač (podrobnejšie informácie o Plánovači nájdete tu).