Ako blokovať stiahnutie určitých typov súborov z internetu

Ak chcete blokovať sťahovanie určitých typov súborov z internetu (napríklad exe, pdf alebo zip), využite Manažment URL adries v kombinácii so zástupnými znakmi. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírené nastavenia. Kliknite na Web a e-mail > Ochrana prístupu na web a rozbaľte časť Manažment URL adries. Kliknite na možnosť Upraviť vedľa Zoznamu adries.

V okne Zoznam adries vyberte Zoznam blokovaných adries a kliknite na Upraviť, prípadne na možnosť Pridať pre vytvorenie nového zoznamu. Zobrazí sa nové okno. Ak vytvárate nový zoznam, vyberte z roletového menu Zoznam adries možnosť Blokované a zadajte pre zoznam názov. Ak si želáte dostávať upozornenia v prípade prístupu k typu súboru zadefinovanému v aktuálnom zozname, povoľte možnosť Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu. Z roletového menu Závažnosť zapisovania do protokolu vyberte niektorú z dostupných možností. Remote Administrator môže zozbieravať záznamy so závažnosťou na úrovni Upozornení.

CONFIG_EPFW_BLOCK_FILE_DWNL

Kliknutím na Pridať môžete zadať masku, ktorá zadefinuje typy súborov, ktorých sťahovanie chcete blokovať. Zadajte úplnú URL adresu, ak chcete blokovať sťahovanie konkrétneho súboru z určitej webovej stránky (napr. http://example.com/file.exe). Ak chcete pokryť celú skupinu súborov, môžete použiť zástupné znaky. Otáznik (?) nahrádza jeden ľubovoľný znak a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke 0 až niekoľko znakov. Napríklad maska */*.zip bude blokovať sťahovanie všetkých skomprimovaných súborov vo formáte zip.

Túto metódu môžete použiť na blokovanie sťahovania konkrétnych typov súborov len v prípade, ak je prípona súboru súčasťou URL. Ak webová stránka používa odkaz na stiahnutie súboru napríklad v tvare www.example.com/download.php?FileID=42, akýkoľvek súbor nachádzajúci sa na tomto odkaze by bol stiahnutý aj v prípade, že má príponu, ktorú ste zablokovali.