Zmena inštalačného priečinka (.exe)

Po povolení/zakázaní detekcie potenciálne nechcených aplikácií a kliknutí na možnosť Zmeniť inštalačný priečinok budete vyzvaný zvoliť umiestnenie pre priečinok s inštalačnými súbormi programu ESET Endpoint Security. Predvolený inštalačný priečinok je nasledovný:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Je možné zadať umiestnenie pre moduly a dáta programu. Predvolene sa inštalujú do nasledujúcich priečinkov:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite na možnosť Prechádzať pre zmenu týchto umiestnení (neodporúča sa).

CUSTOM_1

Kliknite na Pokračovať a potom na možnosť Inštalovať pre spustenie inštalácie.