Nastavenie aktualizácie

Aktualizovanie programových modulov je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a priebehu aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Pre skontrolovanie dostupnosti novej aktualizácie modulov kliknite v hlavnom okne programu na záložku Aktualizácia a následne na možnosť Overiť dostupnosť aktualizácií.

Ak do programu ešte nebol zadaný licenčný kľúč, k aktivácii vášho produktu budete vyzvaný práve teraz. Pokým nebude program aktivovaný, nebudú sa môcť sťahovať aktualizácie modulov.

PAGE_UPDATE

Rozšírené nastavenia (kliknite na Nastavenia v hlavnom okne programu a následne na Rozšírené nastavenia, prípadne stlačte F5 na vašej klávesnici) obsahujú dodatočné nastavenia aktualizácií. Pre konfiguráciu rozšírených nastavení aktualizácií, ako je napríklad režim aktualizácie, prístup na proxy server, nastavenie LAN pripojenia a vytvárania kópie detekčného jadra, kliknite v okne Rozšírených nastavení na kartu Aktualizácia.

V prípade problémov s aktualizovaním produktu kliknite na tlačidlo Vyčistiť pre vyčistenie vyrovnávacej pamäte s dočasnými aktualizačnými súbormi.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

Predvolene ja zapnutá možnosť Automatický výber servera v sekcii Profily > Aktualizácie > Aktualizácie modulov. Ak pre získavanie aktualizácií produktu využívate aktualizačný server spoločnosti ESET, odporúčame vám ponechať túto možnosť aktívnu.

Ak si neprajete, aby sa vám v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazovali oznámenia o úspešnej aktualizácii produktu, rozbaľte sekciu Profily > Aktualizácie, kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Vyberte prichádzajúce aktualizačné upozornenia a následne zrušte označenie pre typ upozornenia Detekčné jadro bolo úspešne aktualizované.

CONFIG_UPDATE_PROFILES

Pre úplnú funkčnosť programu je dôležité, aby bol pravidelne aktualizovaný. To však nie je možné bez zadaného Licenčného kľúča v sekcii Pomocník a podpora > Aktivovať produkt.

Ak ste nezadali Licenčný kľúč hneď po inštalácii, môžete tak spraviť aj neskôr. Podrobnejšie informácie o aktivácii nájdete v časti Ako aktivovať ESET Endpoint Security. Na aktiváciu programu je potrebné do príslušného okna zadať licenčné údaje, ktoré ste obdržali po zakúpení bezpečnostného produktu ESET.