Nastavenie zón

Pre ochranu počítača v sieti je potrebné nastaviť dôveryhodné zóny. Zadaním dôveryhodnej zóny umožníte zdieľanie a sprístupníte počítač iným používateľom v danej sieti. Nastavenia týkajúce sa dôveryhodných zón nájdete v Rozšírených nastaveniach (F5) > Ochrana siete > Firewall > Pokročilé > Zóny.

Automatická detekcia dôveryhodnej zóny sa vykoná po nainštalovaní programu ESET Endpoint Security alebo keď sa váš počítač pripojí k novej sieti. Vo väčšine prípadov preto nie je potrebné dodatočne tieto zóny definovať. Pri detekcií novej zóny je štandardne zobrazený dialóg s možnosťou definovania úrovne ochrany v tejto zóne.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

important

Dôležité

Nesprávnym nastavením dôveryhodnej zóny vystavujete počítač potenciálnemu bezpečnostnému riziku.

note

Poznámka

Počítačom z dôveryhodnej zóny je predvolene povolený prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, povolená prichádzajúca RPC komunikácia a dostupná služba zdieľania pracovnej plochy.

Podrobnejšie informácie o tejto funkcii nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET:

Program ESET Endpoint Security zachytil nové sieťové pripojenie