Nástroje webovej kontroly

Ak ste už aktivovali webovú kontrolu v programe ESET Endpoint Security, je potrebné ju ešte nastaviť pre používateľské účty, aby kontrola mohla fungovať správne. V kapitole Webová kontrola nájdete postup na vytvorenie špecifických pravidiel na ochranu pracovných staníc pred potenciálne nebezpečným alebo citlivým či neslušným obsahom.