Skenovací modul z príkazového riadka

Antivírusový modul programu ESET Endpoint Security je možné spustiť cez príkazový riadok – manuálne (príkazom „ecls“) alebo pomocou súboru typu „bat“. Spustenie kontroly ESET cez príkazový riadok:

ecls [OPTIONS..] FILES..

Pri spúšťaní manuálnej kontroly cez príkazový riadok môžete použiť niekoľko parametrov a prepínačov:

Možnosti

/base-dir=FOLDER

moduly zaveď z ADRESÁRA

/quar-dir=FOLDER

ADRESÁR karantény

/exclude=MASK

vylúč z kontroly súbory zodpovedajúce MASKE

/subdir

kontroluj podadresáre (predvolené)

/no-subdir

nekontroluj podadresáre

/max-subdir-level=LEVEL

skontroluj podadresáre len do určitej hĺbky

/symlink

nasleduj symbolické linky (predvolené)

/no-symlink

preskoč symbolické linky

/ads

kontroluj ADS (predvolené)

/no-ads

nekontroluj ADS

/log-file=SÚBOR

zapíš výstup do SÚBORU

/log-rewrite

prepíš výstupný súbor (predvolene sa dopíše)

/log-console

zapíš výstup na konzolu (predvolené)

/no-log-console

nezapisuj výstup na konzolu

/log-all

zapisuj do protokolu aj neinfikované súbory

/no-log-all

nezapisuj do protokolu neinfikované súbory (predvolené)

/aind

zobraz indikátor aktivity

/auto

automaticky kontroluj a lieč všetky lokálne disky

Možnosti kontroly

/files

kontroluj súbory (predvolené)

/no-files

nekontroluj súbory

/memory

kontroluj pamäť

/boots

kontroluj zavádzacie sektory

/no-boots

nekontroluj zavádzacie sektory (predvolené)

/arch

kontroluj archívy (predvolené)

/no-arch

nekontroluj archívy

/max-obj-size=VEĽKOSŤ

kontroluj len súbory menšie ako VEĽKOSŤ megabajtov (predvolene 0 = neobmedzené)

/max-arch-level=ÚROVEŇ

archívy kontroluj najviac do danej úrovne hĺbky

/scan-timeout=LIMIT

archívy kontroluj najviac LIMIT sekúnd

/max-arch-size=VEĽKOSŤ

kontroluj len súbory v archívoch menšie ako VEĽKOSŤ megabajtov (predvolene 0 = neobmedzené)

/max-sfx-size=VEĽKOSŤ

kontroluj len súbory v samorozbaľovacích archívoch menšie ako VEĽKOSŤ megabajtov (predvolene 0 = neobmedzené)

/mail

kontroluj e-mailové súbory (predvolené)

/no-mail

nekontroluj e-mailové súbory

/mailbox

kontroluj e‑mailové schránky (predvolené)

/no-mailbox

nekontroluj e‑mailové schránky

/sfx

kontroluj samorozbaľovacie archívy (predvolené)

/no-sfx

nekontroluj samorozbaľovacie archívy

/rtp

kontroluj runtime archívy (predvolené)

/no-rtp

nekontroluj runtime archívy

/unsafe

kontroluj potenciálne nebezpečné aplikácie

/no-unsafe

nekontroluj potenciálne nebezpečné aplikácie (predvolené)

/unwanted

kontroluj potenciálne nechcené aplikácie

/no-unwanted

nekontroluj potenciálne nechcené aplikácie (predvolené)

/suspicious

kontroluj podozrivé aplikácie (predvolené)

/no-suspicious

nekontroluj podozrivé aplikácie

/pattern

použi vzorky (predvolené)

/no-pattern

nepouži vzorky

/heur

zapni heuristiku (predvolené)

/no-heur

vypni heuristiku

/adv-heur

zapni pokročilú heuristiku (predvolené)

/no-adv-heur

vypni pokročilú heuristiku

/ext-exclude=PRÍPONY

vylúč z kontroly dvojbodkou oddelené PRÍPONY súborov

/clean-mode=MÓD

použi REŽIM liečenia infikovaných objektov
 

Na výber sú tieto možnosti:

none – infikované súbory nebudú automaticky liečené;

standard (predvolené) – ecls.exe sa pokúsi infikované súbory automaticky vyliečiť alebo zmazať;

strict – ecls.exe sa pokúsi automaticky vyliečiť alebo zmazať infikované súbory bez zásahu používateľa (pred vymazaním súborov sa používateľovi nezobrazí výzva na potvrdenie akcie);

rigorous – ecls.exe vymaže infikované súbory bez predchádzajúceho pokusu o liečenie, a to bez ohľadu na druh súboru;

delete – ecls.exe odstráni infikované súbory bez toho, aby sa najskôr pokúsil ich vyliečiť, nevymaže však citlivé súbory (napr. systémové súbory Windows).

/quarantine

ulož infikované súbory (pri liečení) do karantény

(doplnková akcia pri liečení súborov)

/no-quarantine

neukladaj infikované súbory do karantény

Všeobecné možnosti

/help

zobraz pomocníka a skonči

/version

zobraz informáciu o verzii a skonči

/preserve-time

zachovaj čas posledného prístupu

Výstupné kódy

0

nenašla sa žiadna hrozba

1

našla sa hrozba, ale bola odstránená

10

niektoré súbory nemohli byť skontrolované (a môže ísť o hrozbu)

50

našla sa hrozba

100

chyba

note

Poznámka

Výstupné kódy väčšie ako 100 znamenajú, že súbor nebol skontrolovaný, a teda môže byť infikovaný.