Uwierzytelnianie sieci — konfiguracja serwera

Proces uwierzytelniania może zostać uruchomiony z dowolnego komputera lub serwera podłączonego do sieci, która ma zostać uwierzytelniona. Aplikacja serwera uwierzytelniania ESET musi być zainstalowana na komputerze lub serwerze, który będzie zawsze dostępny na potrzeby uwierzytelniania, gdy klient podejmie próbę połączenia się z siecią. Plik instalacyjny aplikacji serwera uwierzytelniania ESET jest dostępny do pobrania w witrynie firmy ESET.

Po zainstalowaniu aplikacji serwera uwierzytelniania ESET pojawi się okno dialogowe (dostęp do tej aplikacji można uzyskać, klikając kolejno pozycje Start > Programy > ESET > Serwer uwierzytelniania ESET).

Aby skonfigurować serwer uwierzytelniania, należy wprowadzić nazwę sieci służącej do uwierzytelniania i port nasłuchu serwera (domyślnie: 80) oraz wskazać lokalizację, w której ma być przechowywana para kluczy (publiczny i prywatny). Następnie należy wygenerować klucz publiczny i prywatny, które będą używane w procesie uwierzytelniania. Klucz prywatny pozostanie na serwerze, a klucz publiczny należy zaimportować po stronie klienta w sekcji Uwierzytelnianie sieci w trakcie konfigurowania sieci w ustawieniach zapory.