Zapisywanie w dzienniku i tworzenie reguł oraz wyjątków na podstawie dziennika

Zapora ESET domyślnie nie zapisuje w dzienniku wszystkich zablokowanych połączeń. Aby wyświetlić elementy zablokowane przez zaporę, trzeba włączyć zaawansowane funkcje dziennika dotyczące ochrony sieci w sekcji Diagnostyka w obszarze Ustawienia zaawansowane po wybraniu kolejno opcji Narzędzia > Diagnostyka. Jeśli w dzienniku znajduje się element, który nie powinien być blokowany przez zaporę, można dla tego elementu utworzyć regułę lub wyjątek IDS, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Nie blokuj w przyszłości podobnych zdarzeń. Należy pamiętać, że dziennik wszystkich zablokowanych połączeń może zawierać tysiące pozycji, więc znalezienie w nim określonego połączenia może być trudne. Po rozwiązaniu problemu można wyłączyć zapisywanie w dzienniku.

Więcej informacji na temat dziennika można znaleźć w sekcji Pliki dziennika.

note

Uwaga

Aby zobaczyć kolejność, w jakiej zapora blokowała określone połączenia, należy skorzystać z zapisywania w dzienniku. Tworzenie reguł na podstawie dziennika umożliwia również tworzenie reguł dokładnie odpowiadających wymaganiom użytkownika.