Tworzenie wyjątków na podstawie powiadomień zapory

Gdy zapora ESET wykryje szkodliwe działanie sieci, zostanie wyświetlone okno powiadomień zawierające opis zdarzenia. Powiadomienie to zawiera łącze umożliwiające dowiedzenie się więcej o zdarzeniu i w razie potrzeby ustalenie wyjątku dla tego zdarzenia.

note

Uwaga

Jeśli aplikacja lub urządzenie sieci nie implementuje poprawnie standardów sieci, może to spowodować powtarzające się wyzwalanie powiadomień zapory o IDS. Aby zapobiec wykrywaniu tej aplikacji lub tego urządzenia przez zaporę ESET, można utworzyć wyjątek bezpośrednio z powiadomienia.