Niepowodzenie aktywacji

Poniżej wymieniono najczęstsze przyczyny niepowodzenia aktywacji programu ESET Endpoint Security:

Klucz licencyjny już jest używany.

Nieprawidłowy klucz licencyjny. Błąd w formularzu aktywacji produktu.

Brakujące lub nieprawidłowe dodatkowe informacje niezbędne do aktywacji.

Nawiązanie komunikacji z bazą danych aktywacji nie powiodło się. Za 15 minut należy podjąć ponowną próbę aktywacji.

Brak połączenia z serwerami aktywacji ESET lub jest ono wyłączone

Należy sprawdzić, czy wprowadzono właściwy klucz licencyjny lub załączono licencję offline, a następnie spróbować przeprowadzić aktywację ponownie.

Jeśli nie można aktywować programu, w naszym pakiecie powitalnym znajdziesz odpowiedzi na częste pytania oraz rozwiązania często spotykanych błędów i problemów dotyczących aktywacji i licencjonowania (informacje dostępne są w języku angielskim oraz kilku innych językach).

Uruchamianie rozwiązywania problemów dotyczących aktywacji produktu ESET