Postęp skanowania

W oknie postępu skanowania wyświetlany jest bieżący stan skanowania oraz informacje dotyczące liczby znalezionych plików zawierających złośliwy kod.

SCAN_WINDOW

note

Uwaga

Jest całkowicie normalne, że nie można przeskanować części plików, na przykład plików zabezpieczonych hasłem lub plików używanych przez system na prawach wyłączności (zwykle dotyczy to pliku pagefile.sys i określonych plików dziennika).

Postęp skanowania — pasek postępu wskazuje stan przeskanowanych już obiektów w odniesieniu do obiektów pozostałych do przeskanowania. Ta wartość postępu skanowania jest obliczana na podstawie całkowitej liczby obiektów zakwalifikowanych do skanowania.

Obiekt docelowy — nazwa i położenie obecnie skanowanego obiektu.

Znalezione zagrożenia — łączna liczba zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Pauza — umożliwia wstrzymanie skanowania.

Wznów — ta opcja jest widoczna, gdy skanowanie jest wstrzymane. Kliknięcie opcji Wznów powoduje kontynuowanie skanowania.

Zatrzymaj — umożliwia przerwanie skanowania.

Przewijaj dziennik skanowania — po włączeniu tej opcji dziennik skanowania będzie automatycznie przewijany w miarę dodawania nowych wpisów, co zapewni widoczność najnowszych wpisów.

SCAN_WINDOW_BACKGROUND