Skanowane obiekty

W oknie skanowanych obiektów można określić, jakie obiekty (pamięć, dyski, sektory, pliki i foldery) będą sprawdzane w poszukiwaniu infekcji. Obiekty można wybierać ze struktury drzewa zawierającej wszystkie urządzenia dostępne w komputerze. W menu rozwijanym Skanowane obiekty można wybrać wstępnie zdefiniowane obiekty do skanowania:

Zgodnie z ustawieniami profilu — powoduje wybranie obiektów skonfigurowanych w wybranym profilu skanowania.

Dyski przenośne — sprawdzane będą dyskietki, urządzenia pamięci masowej USB, dyski CD i DVD.

Dyski lokalne — wybierane są wszystkie dyski twarde w komputerze.

Dyski sieciowe — powoduje wybranie wszystkich mapowanych dysków sieciowych.

Wybór niestandardowy — umożliwia użytkownikowi tworzenie niestandardowego schematu wyboru obiektów docelowych.