Dodawanie i edytowanie wyłączeń dotyczących wydajności

W tym oknie dialogowym można wyłączyć określoną ścieżkę (plik lub katalog) na danym komputerze.

note

Wybieranie lub ręczne wpisywanie ścieżki

Aby wybrać odpowiednią ścieżkę, należy kliknąć symbol ... w polu Ścieżka.

W przypadku ręcznego podawania ścieżki warto skorzystać z przykładów formatów wyłączeń przedstawionych poniżej.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

example

Format wyłączeń ze skanowania

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *.*

Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc

Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

example

Zmienne systemowe w wyłączeniach

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki)

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

hmtoggle_plus0 Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych

example

Wyłączenia ścieżek z użyciem gwiazdki

Inne przykłady wyłączeń z użyciem gwiazdki:

C:\Tools\* — na końcu ścieżki należy umieścić ukośnik wsteczny i gwiazdkę, aby wskazać, jeśli wyłączenie ma obejmować folder i wszystkie jego podfoldery.
C:\Tools\*.dat — taki zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.
C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie tego konkretnego pliku znajdującego się w podanej ścieżce.

Wyjątek dotyczący plików i folderów wyłączonych ze skanowania:

C:\Tools\*.* — działa tak samo jak format C:\Tools\* (nie należy uznawać, że maska *.* spowoduje tylko wyłączenie plików z rozszerzeniami w folderze Tools).

Przykład błędnie wpisanego wyłączenia:

C:\Tools — folder Tools nie zostanie wyłączony. Dla skanera Tools może być także nazwą pliku.
C:\Tools\ — należy pamiętać o dodaniu gwiazdki na końcu ścieżki: C:\Tools\*

example

Symbole wieloznaczne wewnątrz ścieżki

Zdecydowanie zalecamy, aby nie używać symboli wieloznacznych w środku ścieżki (np. C:\Tools\*\Data\file.dat), jeśli nie jest to wymagane przez infrastrukturę systemową. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy.

W przypadku zaawansowanej konfiguracji wyłączeń nie ma ograniczeń dotyczących używania symboli wieloznacznych w środku ścieżki.

example

Kolejność wyłączeń

Nie ma opcji umożliwiających dostosowanie poziomu priorytetu wyłączeń przy użyciu przycisków W górę/W dół(jak w przypadku reguł zapory, które reguły są wykonywane kolejno od góry do dołu)

Kiedy skaner napotka pierwszą regułę, która ma zastosowanie, druga reguła mająca zastosowanie nie zostanie już uwzględniona

Im mniej jest reguł, tym szybsze jest skanowanie

Nie należy tworzyć reguł równoległych