ESET SysInspector

ESET SysInspector to aplikacja dokładnie sprawdzająca komputer, przeprowadzająca szczegółową analizę komponentów systemu, na przykład sterowników i aplikacji, połączeń sieciowych lub ważnych wpisów w rejestrze, oraz oceniająca poziom ryzyka w odniesieniu do każdego komponentu. Na podstawie tych informacji można określić przyczynę podejrzanego zachowania systemu, które może wynikać z niezgodności oprogramowania lub sprzętu bądź zarażenia szkodliwym oprogramowaniem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi online narzędzia ESET SysInspector.

W oknie programu SysInspector wyświetlane są następujące informacje na temat utworzonych dzienników:

Godzina — godzina utworzenia dziennika.

Komentarz — krótki komentarz.

Użytkownik — nazwa użytkownika, który utworzył dziennik.

Stanstan procesu tworzenia dziennika.

Dostępne są następujące czynności:

Pokaż— powoduje otwarcie utworzonego dziennika. Można również kliknąć dany plik dziennika prawy przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż.

Porównaj— umożliwia porównanie dwóch istniejących dzienników.

Utwórz... — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Przed podjęciem próby uzyskania dostępu do dziennika należy poczekać, aż narzędzie ESET SysInspector zakończy działanie (zostanie wyświetlony stan dziennika Utworzono).

Usuń — powoduje usunięcie wybranych dzienników z listy.

W menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu jednego lub większej liczby dzienników dostępne są następujące pozycje:

Pokaż — umożliwia otwarcie wybranego dziennika w programie ESET SysInspector (tak samo jak po dwukrotnym kliknięciu dziennika).

Porównaj — umożliwia porównanie dwóch istniejących dzienników.

Utwórz... — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Przed podjęciem próby uzyskania dostępu do dziennika należy poczekać, aż narzędzie ESET SysInspector zakończy działanie (zostanie wyświetlony stan dziennika Utworzono).

Usuń — powoduje usunięcie zaznaczonego dziennika.

Usuń wszystko — powoduje usunięcie wszystkich dzienników.

Eksportuj... — umożliwia wyeksportowanie dziennika do pliku .xml lub skompresowanego pliku .xml.