Strony internetowe i poczta e-mail

Ustawienia dotyczące stron internetowych i poczty e-mail można znaleźć w obszarze Ustawienia > Strony internetowe i poczta e-mail. Z tego miejsca można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych ustawień programu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Moduł Kontrola dostępu do stron internetowych umożliwia konfigurowanie ustawień zapewniających administratorom zautomatyzowane narzędzia pomagające w ochronie stacji roboczych oraz w ustalaniu ograniczeń związanych z przeglądaniem Internetu. Celem funkcji Kontrola dostępu do stron internetowych jest uniemożliwianie dostępu do stron zawierających nieodpowiednie lub szkodliwe treści. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do stron internetowych.

Obsługa komunikacji przez Internet jest standardową funkcją komputerów osobistych. Niestety, Internet stał się głównym medium używanym do rozpowszechniania szkodliwego kodu. Z tego względu ważne jest umiejętne dobranie ustawień funkcji Ochrona dostępu do stron internetowych.

Funkcja Ochrona programów poczty e-mail umożliwia kontrolowanie wiadomości e-mail odbieranych przy użyciu protokołów POP3(S) oraz IMAP(S). Dzięki zastosowaniu wtyczki do programu poczty e-mail, program ESET Endpoint Security umożliwia kontrolowanie całości komunikacji obsługiwanej przez program poczty e-mail.

Moduł Ochrona przed spamem filtruje niepożądane wiadomości e-mail.

Kliknięcie koła zębatego GEAR widocznego obok pozycji Ochrona przed spamem spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

Konfiguruj... — powoduje otwarcie ustawień zaawansowanych ochrony programów poczty e-mail przed spamem.

Biała lista/czarna lista/lista wyłączeń użytkownika — umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można dodawać, edytować i usuwać adresy e-mail uznawane za bezpieczne lub niebezpieczne. Na podstawie zdefiniowanych tutaj reguł wiadomości e-mail wysyłane z tych adresów nie będą skanowane lub będą uznawane za spam. Kliknięcie Listy wyłączeń użytkownika umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można dodawać, edytować i usuwać adresy e-mail uznawane za sfałszowane metodą spoofingu i służące do wysyłania spamu. Wiadomości e-mail nadane z adresu występującego na liście wyłączeń są zawsze skanowane pod kątem spamu.

Ochrona przed atakami typu „phishing” to kolejna warstwa zabezpieczeń, zapewniająca wzmocnienie ochrony przed stronami internetowymi służącymi do prób bezprawnego pozyskiwania haseł oraz innych informacji poufnych. Ochrona przed atakami typu „phishing” to opcja, którą można znaleźć w okienku Ustawienia, w obszarze Strony internetowe i poczta e-mail. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ochrona przed atakami typu „phishing”.

Można tymczasowo wyłączyć moduł ochrony stron internetowych/poczty e-mail/przed atakami typu „phishing”oraz ochrony przed spamem poprzez kliknięcie opcji MODULE_ENABLED.