Połączenia sieciowe

W sekcji Połączenia sieciowe wyświetlana jest lista aktywnych i oczekujących połączeń. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować wszystkie aplikacje nawiązujące połączenia wychodzące.

PAGE_EPFW_STATUS

W pierwszym wierszu jest wyświetlana nazwa aplikacji i szybkość transmisji danych. Aby zobaczyć listę połączeń nawiązanych przez aplikację (i inne szczegółowe informacje), należy kliknąć znak +.

Kolumny

Aplikacja/Lokalny adres IP — nazwa aplikacji, lokalne adresy IP i porty komunikacyjne.

Zdalny adres IP — adres IP i numer portu konkretnego komputera zdalnego.

Protokół — używany protokół transmisji danych.

Prędkość przekazywania/Prędkość pobierania — bieżąca szybkość wysyłania i odbierania danych.

Wysłano/Odebranoilość danych przesłanych w ramach połączenia.

Pokaż szczegóływybranie tej opcji pozwala wyświetlić szczegółowe informacje na temat wybranego połączenia.

Zaznaczenie aplikacji lub adresu IP na ekranie Połączenia sieciowe i kliknięcie tej pozycji prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego o następującej strukturze:

Rozpoznaj nazwy hostówjeśli jest to możliwe, wszystkie adresy sieciowe są wyświetlane w formacie DNS, a nie w postaci liczbowych adresów IP.

Pokaż tylko połączenia TCPna liście są wyświetlane tylko połączenia realizowane w ramach pakietu protokołów TCP.

Pokaż połączenia nasłuchującezaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, w których w danym czasie nie odbywa się wymiana danych, ale dla których zarezerwowano w systemie otwarty port i trwa oczekiwanie na nawiązanie komunikacji.

Pokaż połączenia wewnątrz komputerazaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, których stroną zdalną jest system lokalny, czyli tak zwanych połączeń hosta lokalnego.

Kliknięcie połączenia prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

Odmów komunikacji dla połączeniakończy ustanowione połączenie. Ta opcja jest dostępna tylko po kliknięciu aktywnego połączenia.

Szybkość odświeżania — wybierz częstotliwość odświeżania aktywnych połączeń.

Odśwież teraz — powoduje zaktualizowanie okna Połączenia sieciowe.

Kolejne opcje są dostępne tylko po kliknięciu aplikacji lub procesu, a nie aktywnego połączenia:

Tymczasowo odmów połączenia dla procesu — powoduje odrzucenie bieżących połączeń danej aplikacji. Jeśli zostanie ustanowione nowe połączenie, zapora użyje wstępnie zdefiniowanej reguły. Opis ustawień można znaleźć w sekcji Reguły i strefy.

Tymczasowo zezwól na połączenie procesu — powoduje zezwolenie na bieżące połączenia danej aplikacji. Jeśli zostanie ustanowione nowe połączenie, zapora użyje wstępnie zdefiniowanej reguły. Opis ustawień można znaleźć w sekcji Reguły i strefy.