Czarna lista tymczasowa adresów IP

Aby wyświetlić adresy IP, które zostały wykryte jako źródła ataków i dodane do czarnej listy w celu zablokowania połączenia przez określony czas, w programie ESET Endpoint Security należy przejść do obszaru Ustawienia > Ochrona sieci > Czarna lista tymczasowa adresów IP.

Kolumny

Adres IP— umożliwia wyświetlenie zablokowanego adresu IP.

Powód blokady— umożliwia wyświetlenie typu ataku powstrzymanego z adresu (na przykład ataku skanowania portów TCP).

Limit czasu— pokazuje godzinę i datę, kiedy adres zostanie usunięty z czarnej listy.

Elementy sterujące

Usuń— umożliwia przedterminowe usunięcie adresu z czarnej listy.

Usuń wszystkie— umożliwia natychmiastowe usunięcie wszystkich adresów z czarnej listy.

Dodaj wyjątek— umożliwia dodanie wyjątku zapory do filtrowania IDS.