Pasek narzędzi do programów Outlook Express i Windows Mail

Moduł ochrony przed spamem w programach Outlook Express i Windows Mail działa jako wtyczka. Po zainstalowaniu oprogramowania ESET Endpoint Security ten pasek narzędzi zawierający opcje ochrony antywirusoweji antyspamowej jest dodawany do programu Outlook Express lub Windows Mail:

Spam — umożliwia oznaczanie wybranych wiadomości jako spam. Po wprowadzeniu takiego oznaczenia do centralnego serwera przechowującego sygnatury spamu jest wysyłana sygnatura wiadomości. Jeśli serwer otrzyma więcej podobnych sygnatur od wielu użytkowników, dana wiadomość będzie w przyszłości uznawana za spam.

Pożądana wiadomość — umożliwia oznaczanie wybranych wiadomości jako „pożądane”.

Adres spamu — umożliwia dodanie nowego adresu nadawcy do cczarnej listy. Wszystkie wiadomości otrzymywane od nadawców z tej listy będą automatycznie klasyfikowane jako spam.

warning

Ostrzeżenie

Należy uważać na spoofing — technikę polegającą na fałszowaniu adresu nadawcy wiadomości w celu nakłonienia odbiorców do jej przeczytania i zareagowania na jej treść.

Adres zaufany — umożliwia dodanie nowego adresu nadawcy do białej listy. Wszystkie wiadomości otrzymywane z adresów umieszczonych na białej liście nie będą nigdy automatycznie klasyfikowane jako spam.

ESET Endpoint Security— kliknięcie ikony powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Security.

Ponowne skanowanie wiadomości — umożliwia ręczne rozpoczęcie sprawdzania poczty e-mail. Można określać wiadomości do sprawdzenia oraz włączać ponowne skanowanie odebranej poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć w części Ochrona programów poczty e-mail.

Ustawienia skanera — umożliwia wyświetlenie opcji ustawień funkcji Ochrona programów poczty e-mail

Ustawienia ochrony przed spamem — umożliwia wyświetlenie opcji ustawień funkcji Ochrona przed spamem.

Interfejs użytkownika

Dostosuj wygląd — umożliwia modyfikowanie wyglądu paska narzędzi danego programu poczty e-mail. Aby dostosować wygląd niezależnie od parametrów programu poczty e-mail, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Pokaż tekst — powoduje wyświetlanie opisów ikon.

Tekst po prawej stronie — powoduje przesunięcie opisów opcji spod ikon na ich prawą stronę.

Duże ikony — powoduje wyświetlanie dużych ikon opcji menu.