Sterowniki, które mogą być ładowane

Sterowniki wyszczególnione na tej liście mogą być ładowane zawsze, niezależnie od trybu filtrowania HIPS, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę ustaloną przez użytkownika.

Dodaj— umożliwia dodanie nowego sterownika.

Edytuj — umożliwia edytowanie wybranego sterownika.

Usuń — umożliwia usunięcie sterownika z listy.

Resetuj — powoduje ponowne załadowanie zestawu sterowników systemowych.

note

Uwaga

Jeśli sterowniki dodane przez użytkownika ręcznie nie mają być uwzględniane, należy kliknąć opcję Resetuj. Ta opcja może być przydatna, gdy użytkownik dodał kilka sterowników i nie chce usuwać ich z listy ręcznie.