Wykryto potencjalne zachowanie oprogramowania wymuszającego okup

To okno interaktywne jest wyświetlane w przypadku wykrycia potencjalnego zachowania oprogramowania wymuszającego okup. Można w nim wybrać opcję Odmów lub Zezwól.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknięcie pozycji Szczegóły umożliwia wyświetlenie szczegółów parametrów wykrywania. Korzystając z okna dialogowego, można przesłać plik do analizy lub wyłączyć go z wykrywania.

important

Ważne

Aby można było zapewnić prawidłowe działanie funkcji Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup, funkcja ESET LiveGrid® musi być włączona.