Strefy zapory

Więcej informacji na temat stref można znaleźć w częściKonfigurowanie stref .

Kolumny

Nazwa— nazwa grupy komputerów zdalnych.

Adresy IP— zdalne adresy IP należące do strefy.

Elementy sterujące

Po dodaniu lub zmodyfikowaniu strefy dostępne są te pola:

Nazwa— nazwa grupy komputerów zdalnych.

Opis— ogólny opis grupy.

Adres zdalnego komputera (IPv4, IPv6, zakres, maska) — umożliwia dodanie zdalnego adresu, zakresu adresów lub podsieci.

Usuń— umożliwia usunięcie strefy z listy.

note

Uwaga

Należy pamiętać, że nie można usunąć wstępnie zdefiniowanych stref.